fbpx

Kulak, burun ve boğaz sorunları çocuklarda oldukça yaygındır. Bunun nedeni çocuklarda KBB bölgesinin birçok bölümünün yeterince gelişmemiş olması ve bu yüzden de düzgün çalışamamasından kaynaklanmaktadır..

Çocuklarda KBB sorunlarına yol açan bir başka önemli neden alerjidir. Çocukların karşılaştığı en yaygın KBB sorunlarının bilinmesi ve alerjilerin sorun içinde rol oynayıp oynamadığının ayırt edilebilmesi önemlidir.

Kulak burun ve boğaz bölgesindeki problemler çocuğun dil, duyma ve gelişme yeteneğini etkileyebilir.

KBB sorunlarının belirtilerinden yola çıkarak, ana sebebi bulmak önemlidir. KBB sorunları sadece gereksiz acıya ve rahatsızlığa değil, aynı zamanda yaşam boyu sürebilecek potansiyel hastalıklara da neden olabilir.

Çocuğunuz aşağıdaki sorunlardan herhangi birini yaşıyorsa tedavi olması için tanı konulması ve alerjilerin ya da daha başka etkenlerin sorumlu olup olmadığının öğrenilmesi gerekir. Ayrıca olabilecek daha büyük problemlerin (az sıklıkla görülen kanser vb. vakaların) de teşhis edilerek, tedavisi için vakit kaybetmeden KBB doktorunuza görünmenizi öneriyoruz.

 

Kronik Veya Akut Kulak Enfeksiyonları

Bir noktada her çocuk kulak enfeksiyonu ile karşı karşıya kalır. Aslında çocuklarda kulak enfeksiyonları soğuk algınlığı kadar yaygındır. Kulak enfeksiyonlarının çoğu orta kulak iltihabıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonları östaki borusuna kadar ilerleyebilir ve ağrı, ateş ve hatta bir miktar işitme kaybına neden olarak, orta kulağı etkileyebilir. Bu durumda ağız yoluyla alınacak ilaçlar sorunun çözümünde yardımcı olabilen tipik tedavilerdir.

Tedavi edilmeyen kronik kulak enfeksiyonları işitme kaybı da dahil olmak üzere pek çok komplikasyona sebep olabilir.  Pediyatri bölümünde bir çocuğun işitmesini ve östaki borusu işlevini test etmek için otoskopi, timpanometre ve odyometre gibi çeşitli tıbbi cihazlar kullanılır. Kulak enfeksiyonları devam ediyorsa ve buna işitme kaybı da eşlik ediyorsa, orta kulak sıvısının birikmesini gidermek için kulak tüpü ameliyatı önerilebilir.

Bununla birlikte bazı durumlardan alerjiler de sorumlu tutulabilir. Çünkü burun boşluğu ve geniz bölgesindeki seröz akıntı ile karakterize alerjik rinit kulakta birçok hastalığı tetikleyebilmektedir. Özellikle geniz etinin büyümesiyle birlikte kulak zarı arkasındaki sıvının giderek birikmesine ve işitme kaybına neden olabilir. Erken yaşta geniz eti büyüklüğü nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalan hastalar genellikle alerjik riniti olan hastalardır. Bu hastalarda aynı zamanda sık tekrarlayan orta kulak iltihapları da görülmektedir.

 

İşitme Kaybı

Bir çocuğun sağlıklı iletişim kurabilmesi için işitmesinin normal seviyede olması olmazsa olmaz birinci kuraldır. Çünkü çocuklar duyarak konuşmayı öğrenirler. Bu yüzden konuşması geciken çocukta mutlaka işitmenin değerlendirilmesi gerekmektedir. Çocuğun işitme problemlerinin kaynağını ve derecesini belirlemek için uzmanlar tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılır. Daha sonra tıbbi veya cerrahi müdahale ya da işitme cihazları veya koklear implantlar gibi yardımcı teknolojilerin kullanılmasını da içeren tedavi seçenekleri belirlenir. Bazı durumlarda basit müdahalelerle işitme kaybı düzelebilmektedir. Ancak geç kalınması halinde kalıcı işitme kaybı görülebilmektedir. Pediatrik dil tedavisi için KBB uzmanınız çocuğunuzun işitme kaybının konuşma ve dil gelişimi üzerindeki etkisini değerlendirir. Daha sonra çocukların sesleri eklemeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için uzmanlarla birlikte çalışır.

 

Microtia ve Atresia

Microtia (küçük kulak ) ve /veya atresiz ile doğan çocuklar kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Kulağın yeniden yapılandırılması için uygulanan cerrahi tedavilere ek olarak hastalar odyologlardan, konuşma terapistlerinden, eğitimcilerden ve erken müdahale uzmanlarından destek almalıdır.

Bu tür multidisipliner takım temelli yaklaşım, konuşma ve dil gecikmelerinin duymaya yardımcı cihazlar ile çözülmesine ve tedavi edilmesini sağlar.

 

Boğaz Ağrıları

Çocuklarda görülen en yaygın iki boğaz problemi tonsillit ve farenjit olabilir. İkisi arasındaki fark farenjit özellikle boğazı etkilerken, tonsillit bademcikleri etkiler. Her iki durumda da boğazda enfeksiyonlar ve iltihaplanmalar olabilir. Antienflamatuar ilaçlar bu problemi tedavi edebilir. Ancak enfeksiyonun ilerlediği dönemlerde antibiyotik tedavileri de eklemek gerekir.

Bazı çocuklar sık boğaz enfeksiyonu geçirebilmektedir. Bu durumda öncelikle hastanın farenjit mi yoksa tonsillit mi olduğunun ayırt edilmesi önem taşımaktadır. Çünkü her ikisinin de tedavisi farklıdır. Bilindiği üzere sık tekrarlayan bademcik iltihaplarında bademciklerin operasyonla alınması gerekebilmektedir. Bu kararı verebilmek için mutlaka hastanın öyküsü ile birlikte muayene ve tetkikler ile birlikte değerlendirilme yapılması gerekir. Unutulmamalıdır ki tıpta hastalık yoktur; hasta vardır. Yani her hasta kendine özeldir.

Bununla birlikte bazen boğaz ağrıları basitçe alerjilerden de kaynaklanabilir. Alerjiler çok fazla mukus oluşumuna neden olabilir. Fazla mukus boğaz arkasında akıntı yapabilir ve bazen boğazda reflüyü tetikleyebilir. Bu durumda boğazda gıcık, öksürük bazen ses kısıklığı görülebilmektedir.

 

Pediatrik Sinüzit

Sinüzit tipik olarak çocuklarda maksiler sinüs enfeksiyonundan kaynaklanır. Tipik semptomlar, sıklıkla burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve öksürüktür. Akut sinüzit  tedavisinde, çocukların çoğu antibiyotiklere ve dekonjestanlara iyi yanıt verir.

Ancak belirtiler devam ederse altta yatan sorun alerji olabilir. Kronik sinüzit varsa,  ayrıca detaylı olarak incelenmesi gerekir.

Çocuğunuz en az 12 hafta boyunca sinüzit semptomlarından şikayetçi ise veya tekrarlayan dönemler varsa, zeminde yatan mukoza bozukluğu ile giden hastalıklar araştırılmalıdır. Öncelikle medikal tedavi uygulanmalıdır. Çocuklarda sinüzit nedeniyle cerrahi tedavi son çare olarak düşünülmelidir.

 

Rinit

Alerjik rinit genellikle saman nezlesi olarak da adlandırılır. Çocuklarda yaygın görülen bir kulak burun boğaz problemidir. Alerjik rinit mevsimsel olabildiği gibi, yıl boyu da sürebilir. Tipik olarak burun akıntısına, uyku problemlerine, yorgunluğa ve cilt döküntülerine neden olur. Kronik soruna iç veya dış sebeplerden kaynaklanan bir dizi alerjen de neden olabilir. Özellikle çocuğun yaşadığı ortam çok etkilidir. Ebeveynlerin sigara içimi de alerjik rinit sıklığını arttırmaktadır.

 

Pediatrik Uyku Bozukluğu, Solunum Ve Obstruktif Uyku Apnesi

En belirgin semptom yüksek sesle horlama veya kesikli nefes alıp vermedir. Çocuklarda sıklıkla geniz eti büyümesinden kaynaklanan bu duruma bazen bademciklerin büyümesi de eşlik edebilmektedir. Özellikle alerjik rinitli hastalarda geniz eti daha küçük yaşlarda büyüyüp hava yolunu tıkayabilmektedir. Tedavi edilmezse bir süre sonra işitme kaybına neden olabilmektedir. Bu işitme kaybı başlarda tedaviye yanıt verirken; geç kalınması halinde kalıcı hale dönüşebilmektedir.  Uyku apnesi yaşayan hastalar uykudan verim alamadıkları için kaliteli bir gece uykusu geçiremezler. Bunun sonucu olarak davranış ve öğrenme problemleri, yatak ıslatma, yavaş büyüme ve gelişme, obezite gibi problemler görülebilir. Ayrıca sürekli ağzı açık uyuyan çocuklarda damak ve diş yapısı bozulmaya başlar. Özellikle kemik yapısının gelişmekte olduğu düşünülürse; bu durumlarda diş çürükleri, kubbe damak dediğimiz yüksek damak ve bunun sonucunda yüzde şekil bozuklukları da karşımıza çıkmaktadır.

Sebep ve ciddiyetine bağlı olarak uyku apnesi genellikle geniz etinin ve/veya bademciklerin cerrahi olarak çıkarılmasıyla tedavi edilebilir. Ama bazen cerrahi gerektirmeyen hastalarda medikal tedavi gibi farklı tedaviler de uygulanabilmektedir.

Konu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.

_

    Adres

    Folkart Time Business Center

    296 Sok. No:8 1.Blok D:709

    Bornova / İzmir

    Last Updated on 25 Kasım 2020